Creditele auto si leasingul – dictionar de termeni

Creditul auto va ofera posibilitatea de a achizitiona, fara avans, o masina noua sau una second hand. Perioada de creditare pentru un astfel de credit poate ajunge pana la 10 ani, insa aceasta perioada difera in cazul autoturismelor second hand intrucat perioada creditului, cumulata cu vechimea masinii, nu trebuie sa depaseasca 10 ani.

Creditele auto si leasingul - dictionar de termeni

Inainte de a contacta dealer-ul auto, va sugeram sa aplicati pentru un calcul preliminar (bazat pe veniturile declarate) pentru a afla suma maxima pe care o puteti imprumuta. Puteti de pilda sa vizitati pagina despre TBI – leasing auto rulate si noi, pentru a vedea cateva exemple.

De asemenea, dupa ce ati primit acceptul pentru credit, este foarte important sa obtineti de la dealer-ul auto pretul DDP (cu toate taxele incluse) si toate informatiile de identificare ale autoturismului pe care doriti sa il achizitionati.

Avand o dobanda mai mica, un credit auto detine un avantaj considerabil fata un credit de nevoi personale, pentru aceeasi suma imprumutata.

Dictionarul creditului auto si al leasing

 1. Aval – act prin care o terta persoana, distincta de tras, de tragator si de giranti, garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert.
 2. Avans – suma pe care utilizatorul o plateste finantatorului la semnarea contractului, sau la un termen de la semnare convenit de parti si pe care, in principiu, finantatorul o achita la randul sau catre furnizor.
 3. Big Ticket – tranzactii de leasing cu valori mari.
 4. Bilet La Ordin – instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
 5. Buy Back – conventie incheiata intre finantator si furnizor, prin care furnizorul se obliga sa cumpere bunul dat in leasing utilizatorului (si procurat de la furnizor), in situatia in care utilizatorul nu-si mai achita ratele de leasing, la o valoare convenita.
 6. Carte Verde – documentul international de asigurare emis in numele biroului national, in conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptata de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU.
 7. CASCO – asigurarea care acopera daunele cauzate vehiculelor aflate in proprietatea asiguratului ca urmare a coliziunii cu corpuri stationare sau mobile, rasturnarii, deraparii, incendiului, exploziei sau tentativei de furt. Mai este garantat de asemenea furtul total sau partial al autovehiculului si evenimente catastrofale.
 8. Cash-Flow – diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii.
 9. Centrala Incidentelor de Plati – centru de intermediere care gestioneaza informatia specifica incidentelor de plati atat din punct de vedere bancar cat si din punct de vedere social (pierdere/furt/distrugere).
 10. Centrala Riscurilor Bancare – centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri.
 11. Cesiune – conventie prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane.
 12. CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT; conditie comerciala prin care vanzatorul trebuie sa plateasca costurile si navlul necesare pentru a aduce marfurile in portul de destinatie numit, dar riscul de pierdere sau avariere a marfurilor, precum si orice costuri suplimentare datorate unor evenimente ulterioare livrarii marfurilor la bordul navei, se transfera de la vanzator la cumparator atunci cand marfurile trec balustrada vasului in portul de expediere. De asemenea, vanzatorul are obligatia de a procura asigurarea pe mare impotriva riscului cumparatorului de pierdere sau avariere a marfurilor in timpul transportului.
 13. CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO; conditie comerciala prin care vanzatorul plateste navlul pentru transportul marfurilor pana la destinatia numita si procura asigurarea impotriva riscului cumparatorului de pierdere sau avariere a marfurilor in timpul transportului. Vanzatorul contracteaza asigurarea si plateste prima de asigurare.
 14. Comision de administrare – contravaloarea serviciului de analizare, procesare si evaluare a cererii de acordare a finantarii in sistem leasing si de urmarire a contractului pe parcursul derularii acestuia.
 15. Conventie de participare la pierderi – conventie intre finantator si furnizorul bunului finantat, pentru participarea intr-o proportie stabilita la acoperirea pierderilor generate prin nexecutarea intocmai a contractului de leasing de catre utilizator.
 16. DDP – DELIVERED DUTY PAID; conditie comerciala in care vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare atunci cand marfurile au fost puse la dispozitie la locul numit in tara importatoare. Vanzatorul este obligat sa suporte riscurile si costurile, inclusiv taxele, impozitele si alte cheltuieli generate de livrarea marfurilor pana in acel loc, cu formalitatile pentru import indeplinite.
 17. Dealer – constructorul, producatorul sau fabricantul bunului.
 18. Dividende – parti din profitul unei companii, atribuite fiecarui actionar proportional cu numarul de actiuni detinute.
 19. Dobanda – pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate.
 20. Dobanzi de Prefinantare – dobanzi platite de utilizator finantatorului pe perioada dintre data platii bunului la furnizor si data inceperii scadentarului de plata pe contractul de leasing.
 21. Durata de Viata Economica (A Bunului) – perioada ramasa estimata, in care bunul poate fi utilizat economic de unul sau mai multi utilizatori, in conditii de exploatare si reparatii normale, pentru scopul mentionat la semnarea contractului de leasing.
 22. Durata Leasing – perioada in care contractul de leasing produce efecte asupra partilor.
 23. Ex Works – conditie comerciala prin care vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care pune marfurile la dispozitia cumparatorului, in localurile vanzatorului (fabrica, uzina, depozit, etc). In special, el nu este raspunzator de incarcarea marfurilor in vehiculul asigurat de cumparator, sau de indeplinirea formalitatilor pentru export, daca partile nu au convenit astfel. Aceasta conditie reprezinta minimum de obligatii pentru vanzator.
 24. Fidejusiune – contract prin care o persoana (fizica sau juridica) se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza, daca acesta nu o va executa.
 25. Fidejusor – companie sau persoana fizica, separata de utilizator, care se obliga sa preia obligatiile financiare ale acestuia in cazul in care primul refuza sau nu poate asigura achitarea acestora.
 26. Fransiza – partea din dauna (prejudiciu) care ramane in sarcina asiguratului, nu se despagubeste de catre societatea de asigurare fiind stabilita ca valoare fixa sau ca procent si este prevazuta in contractul de asigurare.
 27. Full Service – tranzactie de leasing operational in care au fost incluse si servicii aferente utilizarii bunului finantat (ex. intretinere si reparatii autoturisme).
 28. Gaj – obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei.
 29. Garantii – bunuri imobiliare sau mobiliare, ipotecate sau gajate in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor; poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.
 30. Hire-Purchase – conventie prin care utilizatorului i se inchiriaza bunul finantat, acordindu-se acestuia si dreptul de a achizitiona bunul la finele contractului in schimbul efectuarii unei plati finale.
 31. IFN – Institutie Financiara Nebancara. Toate societatile de leasing sunt, prin lege, Institutii Financiare Nebancare. Chiar si bancile implicate in finantarea activitatilor de leasing, executa aceste operatiuni prin intermediul unei societati separate – intotdeauna un IFN.
 32. Leasing – tehnica de credit profesional care presupune incheierea unui contract de inchiriere a unei proprietati imobiliare, a unui echipament sau a altor active fixe, pe o perioada de timp determinata, contra unei taxe fixate de regula sub forma de chirie si este insotit de o promisiune de vanzare din partea locatorului in favoarea locatarului.
 33. Leasing Extern – leasing, financiar sau operational, incheiat intre un locator/finantator non-rezident si un utilizator rezident.
 34. Leasing Financiar – forma de finantare in care utilizatorul poate achizitiona dreptul de a utiliza bunul finantat pe majoritatea duratei de viata economica a bunului. Utilizatorul este responsabil pentru intretinere, reparatii, taxe si asigurare. Plata ratelor in cadrul contractului permite finantatorului sa recupereze costul achizitiei plus un profit.
 35. Leasing Intern – leasing, financiar sau operational, incheiat intre doi rezidenti.
 36. Leasing Operational – forma de finantare in care utilizatorul achizitioneaza dreptul de a utiliza bunul finantat pe o perioada redusa, plata ratelor permitand finantatorului recuperarea partiala a costului de achizitie.
 37. Leasing Operational – forma de finantare in care utilizatorul achizitioneaza dreptul de a utiliza bunul finantat pe o perioada redusa, plata ratelor permitand finantatorului recuperarea partiala a costului de achizitie.
 38. Locator – parte in tranzactia de leasing, proprietarul bunului finantat si care pune la dispozitia unei terte parti, bunul in vederea exploatarii, in schimbul unor plati periodice.
 39. Master Lease – conventie de leasing care permite utilizatorului trageri individuale, pe scadentare de plati separate, fara a renegocia contracte de leasing separate.
 40. Novatie – transferul contractului de leasing catre un utilizator nou, care preia astfel drepturile si obligatiile utilizatorului initial.
 41. Paguba de Asigurare – prejudiciul suferit de asigurat in urma realizarii cazului asigurat.
 42. Penalitate de terminare anticipata – suma pretinsa contractual de finantator utilizatorului, in conditiile rezilierii/terminarii anticipate a contractului de leasing.
 43. PFA – Persoana fizica autorizata.
 44. Prima de asigurare – suma de bani (remuneratia) pe care o plateste asiguratul asiguratorului pentru asumarea riscului (pretul asigurarii).
 45. Profilul ratelor – numarul si frecventa ratelor de leasing, pe parcursul unui contract de leasing.
 46. Program Vendor – conventie incheiata cu furnizori de bunuri finantabile, prin care finantatorul pune la dispozitia clientilor finantari in leasing pentru achizitia bunurilor produse/importate de furnizor.
 47. Rata de Leasing – suma platita de utilizator periodic in schimbul dreptului de utilizare a bunului finantat.
 48. Rata interna de rentabilitate – rata de dobanda la care valoarea actuala a tuturor platilor efectuate de utilizator pe contractul de leasing este egala cu suma finantata. Exprima randamentul tranzactiei de leasing.
 49. Rate in trepte – situatia in care valoarea ratelor de leasing difera pe parcursul contractului de leasing, de la o perioada la alta, in functie de nevoile utilizatorului.
 50. Reorganizare Judiciara – ansamblu de reguli privind organizarea activitatii debitorului pe baze noi, in vederea redresarii economico- financiare si asigurarii mijloacelor banesti pentru plata datoriilor fata de creditori.
 51. Reziliere – sanctiune a neexecutarii culpabile a unui contract cu executare succesiva, constand in desfiintarea contractului pentru viitor.
 52. Riscul Tehnic – riscul finantatorului de a genera pierderi financiare in cazul in care prin vanzarea bunurilor finantate returnate de utilizator nu se recupereaza soldul creditului.
 53. Sale and Lease Back – forma particulara de leasing in care finantatorul transmite un bun spre folosinta fostului proprietar, de la care l-a cumparat, urmand ca acesta sa-l rascumpere la finalul contractului, ca urmare a calitatii de utilizator, pe care o detine.
 54. Small Ticket – tranzactii de leasing cu valori reduse.
 55. Societate de leasing – societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, conform legislatiei in vigoare.
 56. Structura Leasing – termen prin care se descrie ansamblul parametrilor principali (avans, valoare reziduala, durata, etc.) caracteristici, pentru un contract de leasing.
 57. Sub-Lease – tranzactie in care bunul este subinchiriat de catre utilizator unei terte parti in conditiile in care contractul de leasing initial ramine in vigoare.
 58. Suma Asigurata – suma maxima in limita careia asiguratorul plateste indemnizatia de asigurare la ivirea cazului asigurat.
 59. Suma Finantata – pretul de achizitie minus avansul achitat de utilizator.
 60. Taxa de Management – cheltuieli realizate de finantator, cu pregatirea/incheierea contractului de leasing si care sunt incluse, in principiu, in valoarea avansului pe care utilizatorul trebuie sa-l platesca finantatorului.
 61. Terminare Prematura – posibilitate acordata utilizatorului de a termina anticipat contractul de leasing, caz in care sunt posibile penalitati.
 62. Terta Parte – persoana straina de un contract, care nu a participat, nici direct, nici indirect si nici prin reprezentare, la incheierea contractului.
 63. Titlu de Credit – inscris in temeiul caruia posesorul sau legitim este in drept sa exercite la o data determinata, dreptul aratat in inscris.
 64. Tripla Optiune – drept acordat utilizatorului prin contractul de leasing financiar de a opta la finele contractului, fie pentru cumpararea bunului finantat, fie pentru prelungirea contractului, fie pentru returnarea bunului finantat.
 65. Valoarea de intrare – valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie.
 66. Valoarea reziduala – valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului, catre utilizator.
 67. Valoarea totala – valoarea insumata a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala.

Lasă un comentariu