Stare D112 document ANAF

Stare D112, formularul tipizat emis de ANAF despre starea declaratiei fiscale intocmite de inspectorul fiscal.

stare d112 anaf
Starea d112

Formularul d112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului asupra venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” se depune de către:

– angajatorul și/sau

– persoana fizică autorizată la începutul anului fiscal, pentru platitorii de venituri din activități independente, și

– persoanele asigurate, pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Formularul d112 se completează numai cu informaţii referitoare la obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pentru venit şi evidenţa nominală a persoanelor .

Documentul este intocmit de inspectorul fiscal si semnat de acesta, precum si de contribuabil sau reprezentantul legal al acestuia, la solicitarea organelor fiscale.

Starea declaratie d112

starea declaratiei 112

Starea declaratiei d112 este importanta, fiind un document emis de inspectorul fiscal, prin care se atesta ca declaratia privind obligatiile de platã a contribuitiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor asigurate a fost completata corect.

Ce informatii trebuie sa contina declaratia d112?

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venituri si evidenta nominala a persoanelor asigurate (formular 112) se completeaza cu datele referitoare la:

– obligatiile de plata a contributiilor sociale și impozitului pentru venit pentru angajator și/sau pentru persoanele fizice autorizate, pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor;

– numarul si codul numeric personal ale persoanelor asigurate.

Ce se intampla daca nu se depune declaratia d112?

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pentru venit si evidenta nominala a persoanelor ce sunt asigurate (formular ) se completeaza numai de catre inspectorii fiscali, care o semneaza la solicitarea contribuabililor. In cazul in care formularul este completat gresit sau eronat, inspectorul fiscal are obligatia sa il corecteze.

Organele fiscale au dreptul sa solicite contribuabililor documentele justificative pentru verificarea datelor din formular. In situatia constatarii unor neconcordante intre informatiile cuprinse in declaratie si cele evidentiate in actele justificative, contribuabilul este sanctionat contraventional sau penal.

Formularul  se completeaza numai cu informatii referitoare la obligatiile de plată a contribuţiilor , impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor care sunt asigurate.

Formularul 112 este un formular tipizat emis de Ministerul Finantelor Publice.

Organele fiscale ierarhic superioare inspectiei fiscale sunt autorizate sa stabileasca norme metodologice pentru completarea, utilizarea si depunerea formularului 112.

Declaratii electronice

In ultimii ani, autoritatile fiscale au incurajat contribuabilii sa depuna declaratii fiscale prin mijloace electronice.

Astfel, pentru a facilita accesul la informatii si corelarea acestora cu situatia reala a patrimoniului si a veniturilor, Ministerul Finantelor Publice a pus la dispozitia contribuabililor aplicatiile Declaratia 112 pentru Depunere Electronica si Declaratia 600 „Declaratie informativa privind impozitul pe profit / venit”.

In cazul in care contribuabilul nu are acces la un calculator sau la internet, acesta poate depune declaratia d112 fizic, la sediul organului fiscal competent.

Starea declaratiei este importanta pentru inspectorii fiscali, semnand aceasta pentru a atesta ca este completata corect. Datele trebuie sa includa informatii privind obligatiile de plata a impozitului pe venituri si evidentierea nominala a persoanelor asigurate. In caz contrar, se sanctioneaza contra

Declaratie unica d112

Plata taxelor se efectueaza prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) prin:

– sistemul informatic „Declaratia Unica” sau

– ordin de plata/mandat postal.

Contribuabilii care realizeaza venituri din strainatate, pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari de sanatate, platesc contributiile sociale datorate in Romania, la bugetul asigurarilor de stat

Spatiu virtual

Spatiul virtual este un spatiu creat de om, in care pot fi create si stocate obiecte digitale.

Obiectele digitale sunt create folosind un software sau o aplicatie si pot fi stocate pe orice suport digital, cum ar fi un calculator, o tableta sau un telefon mobil.

Lasă un comentariu